Disputation

Svenskar är ett välutbildat folk, men i jämförelse med en del andra länder är det ändå inte särskilt många som disputerar. En doktorsexamen kan därför vara något att fira, men eftersom det är relativt få som disputerar så finns det en del osäkerhet kring vett och etikett i detta sammanhang.

Olika lärosäten kan ha något olika traditioner kring disputationer. Det beror bl.a. på hur gammalt lärosätet är. Att disputera i latin vid Uppsala universitet skiljer sig en hel del från att disputera i maskinteknik i Linköping, även om det intellektuella arbete som ligger bakom torde vara på ungefär samma nivå. Tidigare bar opponenter och respondent frack med svart väst, som byttes till vit inför kvällens disputationsmiddag, men denna tradition är nästan helt försvunnen idag. Numera går det bra med vardagsklädsel, både för publik och för de som aktivt deltar i disputationen. De som inbjudits av den som ska lägga fram sin avhandling är dock ofta något uppklädda. Detta kan om inte annat vara praktiskt om man kommer att gå direkt från disputationen till den efterföljande middagen, om det nu blir en sådan. Det vanligaste är dock att disputationen sker på förmiddagen.

Tänk på det här

När deltagarna, d.v.s. respondenten, ordföranden och opponenterna, kommer in, är det vanligt att övriga i salen reser sig. Vanligast är detta på mer konservativa lärosäten och fakulteter. När ordföranden har presenterat disputanden, opponenten och betygsnämnden och förklarat disputationen inledd, kan man sätta sig ned igen.

Vid slutet av disputationen ges vanligen tid för frågor från publiken. Man behöver alltså inte försöka flika in frågor under själva genomgången av avhandlingen. Applåder hör vanligen inte hemma på en disputation. Däremot kan de som inte är bjudna på disputationsmiddagen, men har med sig blommor eller andra presenter, överlämna dessa efter att ordföranden har förklarat disputationsakten avslutad. På många högskoleorter äter respondenten, ordföranden och opponenten eller opponenterna lunch tillsammans efter disputationen.

  • Har du en etikettfråga?

    Skicka den till etikett@daligstamning.se, så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.