Lämplig klädsel ger skydd

I dag skriver vi om vikten av att ha rätt kläder och utrustning, dels för att skydda sig men även som en del av exempelvis sitt yrke inom försvar och säkerhet.

strumpor.kläder.modeI en artikel i Svenska Dagbladet kan vi läsa om hur det i Mexiko finns en marknad för skottsäkra kläder, fordon och stöldmärkning som det inte finns i Sverige. Bilar med pansarplåt och extra starkt fönsterglas produceras till höga belopp varje år i landet och en växande marknad för säkerhetsvakter samt för övervakningskameror sker samtidigt. Men även i länder som Dubai och Qatar ser det lite liknande ut.

Vett och etikett vet vi inte om det är men det handlar nog om att skydda sig i en värld som inte är så säker som en kanske kan tro. Dålig stämning kan ju givetvis undvikas om en är vet hur man skyddar sig och dessutom använder kläderna och skydden på rätt sätt.

Rätt kläder för rätt tillfälle

En myndighet i Sverige är försvarsmakten, och som rekryt inom denna organisation handlar mycket om värn och skydd, då är kläder med speciella funktioner nödvändiga, till och med obligatoriska. Några som säljer sådana kläder och säkerhetsutrustning, för just professionella, är castlesecurity.se.

Försvarsmakten är numer intresserad av att rekrytera långtidsarbetslösa ungdomar som saknar gymnasiebetyg, ett projekt som säkert skulle hjälpa många, men som kräver ett regeringsbeslut för att kunna fastslås. Speciellt saknar Försvaret personer med annan kulturell bakgrund än svensk, samt personer som har kunskaper i språk som de länder som det görs insatser i. Mer om detta kan man läsa om i Dagens Nyheter.

Sammanfattningsvis är idén bakom det hela som följer:

  • Bredda rekryteringsunderlaget
  • Åstadkomma nya, riktiga jobb
  • Få ner arbetslösheten
  • Ge långtidsarbetslösa jobb
  • Fånga upp de som inte har formell behörighet
  • Språkkunskaper och kulturförståelse
  • Göra Försvaret till en integrerad del av Sverige

Försvarsmakten, som är en svensk myndighet med uppdrag att ansvara för Sveriges militära försvar och värna om just Sverige, genom att öva, öva och öva. Med både internationella och nationella insatser jobbar Försvarsmakten dygnet runt med att jobba kring sådant som rör dels rikets säkerhet men även i länder som är drabbade av krig och konflikter. Mer kan man läsa här på Försvarsmaktens hemsida.

  • Har du en etikettfråga?

    Skicka den till etikett@daligstamning.se, så ska vi göra vårt bästa för att besvara den.